Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

Нова економічна політика.

Із закінченням громадянської війни на перший план вийшло завдання відбудови народного господарства. Політика «воєнного комунізму» не в змозі була вирішити основну господарську задачу - вивести країну зі стану розрухи, і тим більше не могла бути використана для вирішення нової стратегічної задачі - побудови «матеріального фундаменту соціалізму». Стало очевидним також, що «комунізм» як ідеальна модель і його реальне втілення - суть різні речі. Тому виникла необхідність зміни політики державного господарювання.
Воєнізована система управління, мілітаризація праці, бюрократизація апарату, невдоволення продрозверсткою викликали внутрішньополітичну кризу. Він проявився у повстаннях 1920-1921 рр.., Що спалахнули на Дону, Кубані, Україні, в Поволжі і Сибіру, в Тамбовській губернії, а також у Кронштадті (березень 1921 р.), і страйках на підприємствах Петрограда, Москви, Іваново-Вознесенська і Тули.
У березні 1921 р. на X з'їзді РКП (б) було прийнято рішення про скасування продрозкладки і введенні фіксованого продподатку. Він визначався у вигляді процентного або часткового відрахування продуктів з урахуванням числа їдців, наявності худоби і кількості отриманого врожаю. Розмір податку встановлювався до сівби і носив строго диференційований характер: для незаможних селян він занижувався, а в особливих випадках скасовувався взагалі. Одночасно передбачалося, що надлишки продукції будуть реалізовуватися в рамках прямого обміну на промислові товари. Проте обмін практично відразу переріс у торгівлю, що викликало необхідність визнання товарно-грошових відносин і торгівлі як форми їх реалізації.

Система продподатку забезпечувала можливість накопичення надлишків сільськогосподарської продукції та сировини у селянства, що створювало стимул (попит) для промислового виробництва. Оскільки державна промисловість не могла забезпечити достатнього товарного фонду, а державних коштів не вистачало на відновлення, наступним необхідним кроком стала децентралізація промисловості на основі трестів з переведенням підприємств на господарський (комерційний) розрахунок. Об'єднувалися в трести підприємства, що мали державне значення і не вимагали значних капітальних вкладень. Решта підлягали консервації, здавалися в оренду приватним особам або в концесію іноземцям. Пізніше виникла нова форма організації виробництва - синдикати, що виконували функції торговельно-розподільчого апарату трестів з реалізації продукції і постачання підприємств сировиною. Поступово синдикати з торгових трансформувались у регулювальні, а почасти й управлінські організації.
Відродження товарно-грошових відносин призвело до необхідності відновлення грошової системи. У 1922-1924 рр.. були проведені грошова реформа - поетапно вводилася тверда конвертована грошова одиниця (червонець), податкова реформа, а також відроджена кредитно-банківська система.
Складовою частиною реформ стали корінні зміни в трудових відносинах. Скасовувалася трудова повинність, підприємства забезпечувалися робочою силою шляхом найму через біржі праці, скасовувався зрівняльний принцип оплати; натуральна оплата замінювалося грошової, вводилася відрядна оплата праці (1922).
Однак у цього процесу була зворотна сторона - безробіття. Але нова система організації праці сприяла підвищенню його продуктивності.
В аграрній політиці також відбулися зміни. Натуральний податок був замінений грошовим, дозволений наймання батраків і оренда землі. У відновленні господарства найважливішу роль зіграли кооперативні організації, які забезпечували до 96% потреб промисловості в сировині.
Основні заходи нової економічної політики - побудова відносин між містом і селом на економічній основі, розвиток промисловості на нових організаційних принципах і на базі електрифікації, кооперування населення, впровадження госпрозрахункових відносин, допуск приватного капіталу в економіку, налагодження державного регулювання, планування та управління економікою, підвищення освітнього і культурного рівня населення - дозволили на 1925 р. досягти основних довоєнних показників економічного розвитку.
Успішне відновлення народного господарства в значній мірі було обумовлено об'єднанням 30 грудня 1922 самостійних Радянських республік - РРФСР, Української РСР, Білоруської РСР і Закавказької РФСР - в єдину державу Союз Радянських Соціалістичних Республік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нова економічна політика. "
 1. ГЛАВА 34 «НОВА КЛАСИКА». ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ
  нова класика », або« нова класична макроекономіка ». Як випливає з назви, йдеться про макроекономічну концепції, побудованої на основі і відповідно до неокласичної мікроекономічної моделлю. В області практики «нова класика» виступила з позицій, близьких монетаризму, довела до логічного кінця ідею про обмеженість впливу грошової політики на економіку, заявивши, що
 2. Глава 34 «Нова класика»: відновлення традиції
  нова класика », або« нова класична макроекономіка ». Як випливає з назви, мова йде про макро-жономіческой концепції, побудованої на основі і відповідно ь неокласичної мікроекономічної моделлю. В області прак-[ики «нова класика» виступила з позицій, близьких монетаризму, довела до логічного кінця ідею про обмеженість впливу грошової політики на економіку, заявивши, що
 3. У теорії, могла б нова світова валюта (пропозицію Росії на саміті "Великої двадцятки") якось вплинути на обстановку?
  Нова світова валюта нічого б не змінила, хоча ця ідея залишається привабливою утопією. Криза породжений не проблемами в грошовому обігу. Якраз всі проблеми в обігу грошей виникли через кризу, суть якого в зниженні обігу товарів через слабкість
 4. Ключові терміни
  економічна політика (неп) Гіпотеза
 5. Глава 10. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛІЗМУ В СРСР
  нова економічна політика), середина 20-х років - кінець 30-х років (оформлення командно-адміністративної
 6. ГЛАВА 29 Дж.М. Кейнс: НОВА ТЕОРІЯ ДЛЯ зміниться СВІТУ
  ГЛАВА 29 Дж.М. Кейнс: НОВА ТЕОРІЯ ДЛЯ зміниться
 7. Глава 29 Дж.М. Кейнс: нова теорія для зміненого світу
  нова теорія для зміненого
 8. № 166. Економічні наслідки громадянської війни і «воєнного комунізму».
  нова економічна політика
 9. № 222. Німецьке диво чи економічне зростання Німеччини і його причини
  політика, яка захищала зубожіле населення. - Почали розвиватися ті галузі виробництва, які придушувалися фашистським
 10. Додаток Г Дані про стандартні ставках по ПДВ в станах-учасницях ЄС і в деяких країнах АТР
  Таблиця Г.1 - Величина стандартної ставки ПДВ у країнах Євросоюзу (2007 р.) * Країна; Ставка, у% Швеція; 25 Данія; 25 Фінляндія; 22 Польща; 22 Португалія; 21 Ірландія; 21 Бельгія; 21 Словенія; 20 Італія; 20 Угорщина; 20 Болгарія; 20 Австрія; 20 Франція; 19,6 Чехія; 19 Словаччина; 19 Нідерланди; 19 Греція; 19 Німеччина; 19 Естонія; 18 Литва; 18 Латвія; 18 Великобританія; 17,5
 11. Кажуть, що за нинішньої стабілізацією гряде нова хвиля спаду. А коли чекати підйом і як глибоко ще падати?
  Стабілізація початку 2009 року вселила багато невиправданого оптимізму. Зараз він розсіюється. Ясно, що гроші виділені державами великому бізнесу підходять до кінця, а породили кризу проблеми тільки посилюються. Нова хвиля спаду наближається, вона може відкластися ще на кілька місяців, але обов'язково прийде. Влада в США, Росії, Казахстані та інших державах намагаються утримати
 12. Криза породила в діловій пресі розмови про старої і нової генерації бізнесменів і компаній. Як ви ставитеся до тези, що сьогодні формується нова генерація бізнесменів?
  нова генерація », ті, хто після спаду стануть
 13. 55. Нова історична школа: економічні погляди Г. Шмоллера і Л. Брентано
  нова історична школа стала панівною в німецьких університетах. Нова історична школа має два напрямки: 1) праве крило представлено Шмоллеpом - поділяючи думку про класовий конфлікт підприємців та робітників, він вважав, що монархія є нейтралізуючою силою в класовій боротьбі. Кклассовому світу можна прийти шляхом грамотної соціальної політики, що захищає нижчі класи
 14. № 167. Основні напрямки НЕП в галузі грошового обігу та технічної політики
  політику «воєнного комунізму». Була розрахована на відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму. Головний зміст: заміна продрозкладки продподатком в селі; використання ринку, різних форм власності. Залучався іноземний капітал (концесії), проведена грошова реформа (1922-24), яка призвела до перетворення рубля в конвертовану валюту. Швидко призвела до
© 2014-2022  epi.cc.ua