Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ (ЕКОНОМІКИ)

розширення свободи економічних дій господарюючих суб'єктів, зняття обмежень на економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.
Лібералізацією цін називають перехід від призначуваних державних цін (державного ціноутворення) до системи вільних ринкових цін (ринкового ціноутворення).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ (ЕКОНОМІКИ) "
 1. Поняття лібералізація господарського життя
  лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічною лібералізацією). Розрізняють внутрішньо-і зовнішньоекономічну
 2. Лібералізація
  лібералізація, не зачіпаючи безпосередньо власності державних підприємств, сприяє утворенню нових господарюючих суб'єктів, діяльність яких так чи інакше викликає
 3. Лібералізація у зовнішній торгівлі
  Лібералізація у зовнішній торгівлі - зниження мит та інших бар'єрів, що перешкоджають розвитку зовнішніх економічних
 4. Терміни і поняття
  економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку »Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія« пучок прав власності »Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка
 5. Терміни та поняття
  економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності »Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка
 6. 16. Сучасні особливості процесу лібералізації світової торгівлі
  лібералізації торгівлі, тобто застосування всього комплексу заходів щодо регулювання внутрішньої економіки і зовнішньоекономічних зв'язків з метою сприяння зовнішньоторговельному обігу, а також зниженню митних та інших бар'єрів. Сучасний механізм лібералізації світової торгівлі володіє низкою особливостей. 1. Значно розширено коло регулюючих заходів з боку як національних держав, так
 7. Поєднання лібералізації та протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
  лібералізації, особливо в зовнішній торгівлі, треба враховувати зростаючий противагу їй в особі нетарифних обмежень. Квотування імпорту, антидемпінгове законодавство, правила оформлення та оцінки імпортних товарів, технічні стандарти і санітарні Норми для них є часто ефективнішим бар'єром на шляху імпорту, ніж мита. На початку 90-х рр.. під них підпадало 18% ввезених в
 8. Лібералізація зовнішньої торгівлі
  лібералізації зовнішньої торгівлі, що сприяє інтеграції російської економіки у світовий економічний простір, що створює можливості для: - розширення самостійності підприємств, наділення всіх економічних агентів правом здійснення зовнішньоторговельних операцій; - включення вітчизняних виробників у конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках; - орієнтації на ефективність
 9. Характеристика основних напрямів політики
  лібералізацію торговельного режиму, перебудову оподаткування з метою сприяння ефективності виробництва, збільшення заощаджень, лібералізацію ціноутворення, поліпшення управління державними підприємствами з метою підвищення їх прибутковості. Дані заходи в першу чергу відповідають інтересам ТНК і певною мірою - потребам розвиваються
 10. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
  лібералізація - це процес зменшення державного регулювання господарської діяльності (як зовнішньої, так і внутрішньої). Вона проявляється в тому, що націоналізація змінилася приватизацією, у зниженні субсидій окремим галузям економіки, у зменшенні державного регулювання ТНК і стала головним напрямком у зовнішньоекономічній політиці в 50-і рр.. XX в., замінивши
 11. Терміни і поняття
  економіка Лібералізація Приватизація Системні реформи Ринкова инфрастуктура Еволюційний шлях переходу до ринкової економіки Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 12. Терміни і поняття
  економіка (світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні
 13. Лібералізація економіки
  лібералізація економіки в країнах Східної Європи були проведені протягом дуже нетривалого періоду (1989-1991 рр..), коли були ліквідовані органи директивного централізованого планування , матеріально-технічного постачання, скасована монополія зовнішньоекономічної діяльності і т.д. У Росії основна частина перерахованих заходів з лібералізації економіки припала на
 14. Суперечності лібералізації
  лібералізацію економіки в Росії , інших країнах СНД, ЦСЄ, ринкові регулятори ще не стали переважаючими в поведінці економічних суб'єктів. Своєрідним анклавом адміністративно-командної системи, де перехід до ринкових відносин здійснюється з чималими труднощами, залишається повсюдно велика державна промисловість, а в Росії, Білорусії і на Україні - ще й сільське
 15. 17. Лібералізація митних бар'єрів
  лібералізації досягла в області митних зборів, загальний рівень яких у період після Другої світової війни істотно скоротився. Значення митних бар'єрів пояснюється наступними причинами: - історично мита уособлюють собою регулюючу функцію держави в зовнішній торгівлі, а їх рівень є головним критерієм торгово-економічної політики; - Митні збори
 16. Оберіть питання з відповіддю «так»
  лібералізація цін; г) підйом виробництва; д) інфляція.
© 2014-2022  epi.cc.ua