Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ (ВІД ЛАТ. INDICATOR - ПОКАЖЧИК)

недирективне, раджу, ориентирующее планування на державному рівні. Індикативні плани, що представляють плани-прогнози, складаються з метою допомогти господарюючим суб'єктам, фірмам орієнтуватися, розробляти власні плани, виходячи з бачення економічного майбутнього державними органами і залученими ними науковими організаціями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ (від лат. indicator - покажчик) "
 1. Питання 101 Планування - фактор підвищення ефективності виробництва
  індикативне (від лат. indicator - покажчик) планування. Під першим розуміється метод регулювання розвитку певного економічного суб'єкта та сфери його функціонування за допомогою розробки обов'язкових для реалізації показників з виробництва, розподілу, обміну та споживання продукції та послуг. Другий вид планування означає метод регулювання розвитку економічних процесів
 2. Індикативне планування
  індикативне планування народного господарства. Індикативний план розвитку національної економіки визначає і містить обгрунтування цілей, завдань, напрямів і методів реалізації державної соціально-економічної політики. Саме індикативний план виступає тією сполучною вертикаллю, яка забезпечує координацію діяльності федеральних органів влади, органів влади суб'єктів федерації,
 3. Планування
  планування полягає у своєчасному виявленні засобів і альтернатив, які знижували б ризик прийняття помилкових
 4. 40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
  Індикативне планування - це інструмент з реалізації цілей, поставлених у стратегічному плані розвитку з урахуванням конкретно складається економічної ситуації. Прогнозування - це процес розробки прогнозу, побудований на вероятностном, науково обгрунтованому судженні про перспективи розвитку об'єкта в майбутньому, його можливий стан, про альтернативні шляхи його досягнення.
 5. Тема 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни
  планування у Франції. Політика голлізму. Перегляд пріоритетів економічного розвитку Франції. Особливості розвитку британської економіки в післявоєнний
 6. Планування
  Планування - процес, що забезпечує збалансоване взаємодію окремих видів ресурсів у рамках обраного об'єкта управління, що встановлює пропорції і темпи
 7. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  індикативне планування, був узятий курс на повернення "втекли з країни капіталів", різко зросла товарність аграрного сектора. Програма допомоги у відновленні Західної Європи з боку США, що здійснювалася в період з 1948 по 1952
 8. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 9. ІНДЕКС
  лат. index - покажчик, список) економічний і статистичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну економічних величин, параметрів економічних і соціальних процесів у часі за певний період часу, рівний відношенню кінцевої величини до початкової. Індекс обчислюється стосовно базовому індексу, базової величини, відповідної певному року, прийнятому
 10. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997
  покажчик літературних джерел. У додатку наводяться схеми та документи. Підручник розрахований на студентів, викладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на самостійно вивчають міжнародні економічні відносини і всіх, хто цікавиться цими
 11. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 12. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 13. Роль держави
  індикативного характеру, що означають основні і бажані для суспільства в цілому орієнтири економічного і соціального розвитку. Загальнодержавні плани в зв'язку з незначною часткою державного сектора спрямовані головним чином на регулювання діяльності приватних фірм. Основні цілі та завдання загальнонаціональних планів економічного розвитку конкретно втілюються в змісті
© 2014-2022  epi.cc.ua