Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (ВИРОБНИЦТВА)

розширення асортименту, складу випускається за рахунок виробництва нових виробів, що відрізняються від уже випускаються .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (ВИРОБНИЦТВА) "
 1. Диверсифікація експорту
  Диверсифікація експорту - збільшення кількості видів і найменувань продукції і послуг, призначених для експорту. В результаті диверсифікації створюються кращі умови для господарського маневру, розширюються можливості подолання негативного впливу на економіку несприятливої господарської кон'юнктури, в т.ч. погіршення «умов торгівлі». На сучасному етапі диверсифікація експорту
 2. Диверсифікація
  Особливої уваги заслуговує диверсифікація виробництва. Під диверсифікацією слід розуміти розширення номенклатури продукції. Це досягається двома шляхами. Перший - ринкова диверсифікація. Для неї характерне розширення гами товарів, що випускаються, які вже виробляються іншими підприємствами. При цьому досить часто процес такої диверсифікації супроводжується поглинанням або
 3. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
  . На початку 20 століття монополії змінилися. Йде процес диверсифікації: 1. перехід до багатогалузевим корпораціям - конгломератам. 2. в умовах інтеграції найбільші корпорації все більше стають транснаціональними. Велика корпорація має багато філій, що полегшує збут продукції. 3. корпорації в основному втрачають сімейний характер, тобто на чолі групи стоять акціонери (виняток -
 4. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому,
 5. Концерн
  Концерн являє собою таке об'єднання незалежних підприємств, при якому встановлюється в тій чи іншій мірі фінансовий контроль головної фірми. Вона несе відповідальність за господарську діяльність об'єднаних підприємств в межах належних їй пакетів акцій кожного з них. У зв'язку з процесом диверсифікації виробничої та комерційної діяльності починаючи з 60-х рр..
 6. Конструктивно-технологічна спільність продукції
  Отже, розглянемо сучасні тенденції розвитку суспільного розподілу праці. Насамперед відзначимо, що під впливом НТП все більше проявляється конструктивно-технологічна спільність випущених видів продукції, насамперед вузлів, деталей, комплектуючих виробів. Так, сучасне обладнання та транспортні засоби приблизно на 60 - 75% складаються з аналогічних або тотожних вузлів і
 7. 17.2. Диференціація та вирівнювання рівнів економічного розвитку
  Поглиблення товарно-грошових відносин, посилення мощі капіталу ламало перепони, які гальмували розвиток продуктивних сил, розширення потреб, диверсифікацію і спеціалізацію виробництва, ескалацію
 8. 4. Форми прояву розподілу праці
  До форм прояву суспільного поділу праці належать диференціація, спеціалізація, універсалізація і
 9. 27.3. Виробничий попит
  Виробничий попит пред'являється на знаряддя і предмети праці. Його масштаби визначаються величиною накопичення. Великий вплив на виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 10. Позиції промисловості
  . Скорочення частки промисловості в сукупному ВВП країн, що розвиваються сталося в результаті різких змін цінових пропорцій на продукцію гірничодобувних галузей. Найбільш велике зниження частки відбулося в країнах Середнього Сходу та Латинської Америки. Таблиця 27.2 Частка промисловості в країнах, що розвиваються,% ВВП Країни та регіони Промисловість Переробна
 11. Висновки
  1. Організаційно підприємництво виступає у вигляді підприємства. Підприємство - це самостійна господарська одиниця, в якій відбувається з'єднання факторів виробництва для виготовлення продукції і надання послуг з метою отримання прибутку. Основними ознаками підприємства є його техніко-виробнича, організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як
 12. Лінії тренда High - Low і Low - High
  Графік нижче показує лінію тренда, проведену через розворотні точки А і B. Ця лінія має дві ознаки. Вона нахилена вгору і з'єднує нижню і верхню розворотні точки. Також на цьому графіку є лінія тренду, що з'єднує розворотні точки С і D. Ця лінія нахилена вниз і з'єднує верхню і нижню розворотні точки . Коли лінія тренда з'єднує дві розворотні точки
 13. Питання 41 Злиття та поглинання компаній як форма вивезення капіталу
  Відповідь Монополії збільшують свою могутність за допомогою поглинання інших підприємств, а також у результаті злиття з конкуруючими фірмами. Поглинання являє собою придбання контролю над відповідною компанією, яка втрачає свою самостійність. Злиття - це об'єднання двох або більше фірм з метою створення нової компанії. Злиття можуть бути: [46] - горизонтальними -
© 2014-2022  epi.cc.ua