Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

85. ФУНКЦІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ

Закон вартості ринкової економіки має такі функції.
1. Регулююча функція. Полягає в тому, що закон вартості (через ціни) регулює обсяги виробництва та продажу окремих товарів, а разом з тим структуру всього суспільного виробництва, розподіл засобів виробництва і праці між галузями. Відбувається це регулювання через відхилення цін від вартості товарів на ринку. Рівність попиту і пропозиції при даному рівні цін дозволяє зберігати і стабільний обсяг виробництва. Якщо ж попит на товар буде менше, ніж його пропозиція, то ціна буде нижчою вартістю. Виробництво даного товару стане економічно невигідним. Це веде до скорочення виробництва невигідного товару, до переміщення робочої сили в інші галузі.
При перевищенні попиту над пропозицією ціна товару буде вище його вартості, що сприяє розширенню виробництва, притоку капіталу, засобів виробництва і робочої сили у вигідні галузі. У результаті структура суспільного виробництва приводиться у відповідність зі структурою суспільних потреб, а точніше, з платоспроможним попитом населення на товари і послуги.
Це забезпечує бездефіцитність економіки, попереджає товарний голод, знецінення грошей, зниження рівня споживання.
2. Стимулююча функція. Складається в його впливі на зниження витрат на виробництво, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Ціна товару коливається навколо середніх суспільно необхідних витрат праці. Це означає, що ринок створює постійне економічне стимулювання товаровиробників, спонукає їх до зниження індивідуальних витрат на виробництво товару, що забезпечує їм стійке положення на ринку. Але для цього кожен товаровиробник повинен підвищувати продуктивність праці, раціонально використовувати матеріально-технічні ресурси, підвищувати якість товарів на базі нової техніки і технології виробництва.
Закон вартості диференціює товаровиробників, здійснює соціальне розшарування під впливом ринкової конкуренції і відхилень індивідуальних витрат на виробництво товару від рівня суспільно необхідних витрат праці.
Закон вартості сприяє поєднанню дрібного, середнього та великого виробництва, різноманіттю форм господарювання. Але в ході конкуренції слабкі втрачають господарську самостійність, потрапляють в залежність від більш великих і сильних.
Таким чином, закон вартості виражає відношення ціни до суспільно необхідного праці, затрачиваемому на виробництво товарів. Чим більше праці витрачено на виробництво будь-якого товару, тим більше доводиться за нього платити. Але на процес купівлі-продажу діє не тільки трудомісткість, а й багато інших факторів:
1) якість товару;
2) співвідношення між попитом і пропозицією;
3) ступінь монополізму продавців і покупців;
4) державна політика цін, кількість випущених паперових грошей і т.д.
Тому реальна ціна майже завжди відхиляється від вартості, але вартість завжди залишається тим середнім положенням, навколо якого коливаються ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 85. ФУНКЦІЇ ЗАКОНУ ВАРТОСТІ "
 1. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати соціально-економічну природу її найпростішої структурної одиниці - товару; розкрити його суперечності, які призводять до появи грошей; проаналізувати зміст і функції закону обігу грошей, закону
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від золотих до кредитно-паперовим грошам? 7. Дайте характеристику структури грошової системи. 8. Які основні закони грошового обігу? 9. Що таке інфляція і чому в XX в. вона стала хронічною? 10. Визначте зміст основних функцій закону
 3. Гроші як міра вартості
  функція грошей, як міра вартості. Якщо роль засобу обігу і засобу платежу гроші грають з достатньою очевидністю, то про інший їх функції - міри вартості (або, простіше кажучи, єдиного вимірника цінності товарів для продавців і покупців) цього сказати не можна. Тим часом саме властивість бути мірою вартості і дозволяє грошам виконувати всі інші свої функції. Функція грошей як міри
 4. Основні терміни і поняття
  функції грошей, масштаб цін, грошові агрегати, рівняння Фішера, кількість грошей, необхідних для обігу, вартість грошей, ринок, принципи ринкової організації економіки, трансакційні витрати, економічний кругообіг, переваги та негативні сторони ринку, економічні функції держави, державний сектор, суспільні товари, перехідна
 5. Кількість пріоб-РЕТА конкурентної максимизирующей прибуток фірмою фактора визначається точкою, в якої
  функція Граничний продукт праці Убуваючий граничний продукт Вартість граничного продукту Капітал Питання Поясніть, як виробнича функція фір-ми пов'язана з граничним продуктом праці. Поясніть, як граничний продукт праці фірми пов'язаний з вартістю граничного продукту. 3. Поясніть, як вартість граничного продукту фірми пов'язана з попитом на працю.
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні міжнародної
 7. 2.10.3 Функції цін
  функцій цін необхідно проводити різному, виділяючи, принаймні, такі ступені: Функції цін - --- + --- в цілому? спеціально? конкретно В цілому, ціни мають важливе і різне значення для ринку, економіки і суспільства взагалі. Вони зазвичай виконують багато функцій одночасно. Традиційно виділяють наступні. ОБЛІКОВА функція цін
 8. Терміни і поняття
  вартість) Парадокс цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 9. 1. Гроші та їх функції
  функції. Вони служатсредством обміну або засобом платежу, едініцейсчета, засобом збереження вартості, а також ис-користуються як запобіжного відкладених платежей.Ми розглянемо по черзі кожну з цих чоти-рьох функцій, проте вже тут необхідно відзначити тить, що характеристикою грошей, що має наиболь -шиї значення і відрізняє їх серед всіх прочіхактівов, є саме їх роль в якості
 10. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Функція - дає знання про основи економіки; - методологічна функція - тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - Практична функція -
 11. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 12. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  функції: формують і ведуть реєстр суб'єктів природних монополій, щодо яких здійснюється державне регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції дотримання вимог цього Закону; вносять в
 13. 3. ВАРТІСТЬ, споживча вартість, ЗАКОН ВАРТОСТІ
  функції. 1. Регулятор пропорцій виробництва. Ціни на ринку залежать від попиту та пропозиції. Якщо пропозиція не задовольняє попит, а ціни на даний товар зростають, це означає, що його виробники, продаючи товар за підвищеними цінами, отримують великі доходи. У гонитві за цими доходами інші виробники спрямовують свої капітали в дане виробництво, що веде до зміни пропорцій між
 14. Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними законами
  функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль »і федеральними
 15. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  функція суспільного виробництва. Матеріальне, нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Обмеженість ресурсів. Проблема вибору («що, як і для кого»?). Крива виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна, планова, ринкова та змішана
 16. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  законів світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 17. Глава Попит, пропозиція, ринкова рівновага
  функції покупця, а пропозиція - в якості функції виробництва, випуску і постачання на ринки для продажу цих благ
© 2014-2022  epi.cc.ua