Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

14. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ

Податки як вартісна категорія мають свої відмітні ознаки і функції, які виявляють їх соціально-економічну сутність і призначення.
Функція податку - це прояв його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей. Існують три основні функції податків: 1) фіскальна;
2) контрольна;
3) розподільна.
Між собою ці функції взаємопов'язані і взаємозалежні. Жодна з них не може розвиватися на шкоду іншій.
При цьому основна функція податків - фіскальна по забезпеченню наповнюваності скарбниці
Фіскальна функція - основна, характерна споконвічно для всіх держав. З її допомогою утворюються державні грошові фонди, тобто матеріальні умови для функціонування держави. Саме ця функція забезпечує реальну можливість перерозподілу частини вартості національного доходу на користь найменш забезпечених соціальних прошарків суспільства.
Держава, встановлюючи податки, прагне насамперед забезпечити собі необхідну матеріальну базу для здійснення покладених на нього завдань. Так, в період становлення буржуазного суспільства податки в основному мали фіскальну функцію.
Однак світовий досвід свідчить про те, що функції податків змінюються в міру розвитку держави.
Завдяки контрольної функції оцінюється ефективність податкового механізму, забезпечується контроль за рухом фінансових ресурсів, виявляється необхідність внесення змін у податкову систему. Контрольна функція податково-фінан-сових відносин виявляється лише в умовах дії розподільної функції. Таким чином, обидві функції в органічній єдності визначають ефективність податково-фінансових відносин і бюджетної політики.
Розподільна функція податків володіє поруч властивостей, що характеризують багатогранність її ролі у відтворювальному процесі. Це насамперед те, що споконвічно розподільна функція податків носила чисто фіскальний характер. Але з тих пір як держава вважало за необхідне брати активну участь в організації господарського життя в країні, у функції з'явилася регулює властивість, що здійснюється через податковий механізм.
Стимулююча підфункції податків реалізується через системи пільг, винятків, переваг, ув'язаних льготообразующімі ознаками об'єкта оподаткування.
Вона проявляється у зміні об'єктів оподаткування, зменшенні оподатковуваної бази, зниженні податкової ставки та ін Законом передбачені такі види пільг:
1) неоподатковуваний мінімум об'єкта податку;
2) вилучення з оподаткування певних елементів об'єкта податку;
3) звільнення від сплати податків окремих категорій платників;
4) зниження податкових ставок ;
5) цільові податкові пільги;
6) інші податкові пільги.
Уподобання встановлені у вигляді інвестиційного податкового кредиту та цільової податкової пільги для фінансування інноваційних витрат. Податковий кредит, як і всякий кредит, надається на умовах повернення і платності, оформляється договором між підприємством і відповідним податковим органом.
Подфункция відтворювального призначення несуть у собі платежі за користування природними ресурсами, податки, що стягуються в дорожні фонди, на відтворення мінерально-сировинної бази. Ці податки мають чітку галузеву приналежність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ "
 1. § 2.4. Функції оподаткування
  функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те
 2. Питання 2. Функції податків
  функція - формування дохідної частини державного бюджету на основі стабільного і централізованого стягування податків перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта. Завдяки цій функції формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідні для здійснення власних функцій (військово-оборонних,
 3. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  функція являє собою просте пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики держави. 1. Дадашев А. Функції податків / Податки. Навчальний посібник. За ред. Д. Чорниця. М.: Фінанси і статистика, 1996. С. 51. 2. Ходов Л. Функції податків / Економіка. Підручник. За ред. А. Булатова М.: Изд-во БЕК, 1994. С. 309. 3. Еклунд К. Ефективна економіка - шведська модель /
 4. Контрольні питання.
  функцій податків. 5. За якими ознаками здійснюється класифікація податків, що надходять до бюджету? 6. Як ви розумієте: а) прямі податки, б) непрямі податки? Назвіть основні непрямі податки. 7. Розкажіть про цілі і призначення Податкового кодексу РФ. 8. Дайте коротку характеристику федеральних податків і зборів. 9. Охарактеризуйте регіональні податки і збори. 10. Розкажіть про роль
 5. 8.3.2. Фіскальна функція оподаткування
  функція є основною функцією оподатковування. За допомогою неї реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а також акумулювання в бюджеті засобів для виконання загальнодержавних чи цільових державних програм. Всі інші функції оподатковування можна назвати похідними від фіскальної. У складі фіскальної можна
 6. 2. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ
  функцій податків. Один підхід полягає в тому, що податки виконують чотири функції: фіскальну, соціальну, регулюючу і контрольну. Інший підхід полягає в тому, що виділяються наступні основні функції податків: фіскальна, регулююча, соціальна. Третій підхід полягає в тому, що виділяються регулююча і фіскальна функції як єдині функції податку. До складу основних
 7. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці податків, рівний нулю, і при ставці, рівній 1, обсяг надходжень також дорівнює нулю, то всередині відрізка (при t=f) функція X (f) досягає максимуму (точка А). Іншими словами, в деякій області значень ставок податків (в інтервалі від 0
 8. 4. Контрольна функція оподаткування
  функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності та фінансовими потоками. За словами А. Дадашева, через контрольну функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну
 9. 1. Фіскальна функція оподаткування
  функція є основною функцією оподатковування. За допомогою даної функції реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а також акумулювання в бюджеті засобів для виконання загальнодержавних чи цільових державних програм. Всі інші функції оподатковування можна назвати похідними від фіскальної. Принаймні,
 10. 2.3. Функції податків у системі оподаткування
  функція податку, що виражає його сутність як особливого фіскального інструменту розподільних відносин. І тому правильніше називати її фіскально-розподільної функцією на відміну від розподільчої функції фінансів. У податках закладений функціональний потенціал, реалізований в оподаткуванні у вигляді фіскальної, регулюючої і контрольної функцій (мал.). Фіскальна функція оподаткування
 11. 3.3. Функції податків
  функції податків, які можна представити наступною схемою: Рис. 9.1-Функції податків. Фіскальна - основна. Покликана формулювати доходи для реалізації державних програм на соціальні послуги, господарські потреби, підтримку зовнішньої політики і безпеки держави, платежі по державному боргу. Соціальна - нерівне оподаткування різних сум
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  функції виконують державний і місцевий бюджети? 3. Що таке фінанси і які їхні основні функції? 4. З яких джерел поповнюються центральний і місцевий бюджет? 5. Куди спрямовуються кошти державного та місцевого бюджетів? 6. У чому полягає сутність податків і які функції вони виконують? 7. Яка структура податкової системи та податків? 8. Які основні статті
 13. 8.3.3. Розподільна (соціальна) функція оподаткування
  функція податків полягає в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Сенс даної функції в тому, що відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на найбільш забезпечені категорії населення. Результатом цього є вилучення частини доходу у одних і передача її іншим. Прикладом
 14. Стаття 14. Регіональні податки і збори
  податків і зборів належать: 1) податок на майно організацій; 2) податок на нерухомість; 3) дорожній податок; 4) транспортний податок; 5) податок з
 15. Терміни і поняття
  податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового
 16. Терміни і поняття
  податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового
 17. Запитання для самоперевірки
  функції податків ? 8. Що таке податкові пільги; кому і в яких цілях вони надаються? 9. На які цілі витрачаються бюджетні кошти? 10. Як уникають подвійного оподаткування? 11. Що таке гармонізація податків? 12. Що таке фіскальна рестрикція? 13. Які наслідки від зниження ставок податків передрікають кейнсіанці і прихильники економіки
 18. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
© 2014-2022  epi.cc.ua