Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

47. ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Під функціями інфляції розуміють позитивні соціально-економічні наслідки інфляції.
Зрозуміло, що позитивні функції інфляція може виконувати тільки у випадку, якщо вона не буде надмірно високою.
Інфляція виконує дві основні функції:
- стимулюючу;
- еволюційну.
Під першою розуміється, що очікування деякого зростання цін у майбутньому спонукає споживачів купувати товари сьогодні.
Таким чином, інфляція стимулює споживачів купувати товари сьогодні, не відкладаючи покупки на майбутнє, і тим самим підтримує постійний попит в країні.
Наприклад, в Японії протягом останніх декількох років спостерігається нульова, а періодично навіть негативна інфляція, і тому, як наслідок, відбувається зниження попиту, оскільки споживачі починають сподіватися придбати той чи інший товар у майбутньому за більш низьку ціну.
Відповідно, стан економіки починає прагнути до кризи, оскільки відбувається зростання запасів готової продукції на складах, і, як наслідок, зниження виробництва аж до повної його зупинки.

Під еволюційної функцією розуміється той факт, що інфляція служить фактором «природного відбору». В умовах інфляційного розвитку економіки розоряються слабкі підприємства, які не здатні вижити в жорстких умовах і, таким чином, у національній економіці залишаються функціонувати тільки найсильніші і ефективні підприємства.
Всі інші функції по суті є соціально-економічними наслідками інфляції.
1. Інфляція являє собою несанкціонований податок держави, сплачуваний приватним сектором. Його сплачують всі власники реальних грошових залишків. Він сплачується автоматично, оскільки грошовий капітал знецінюється під час інфляції. Засоби перерозподіляються від приватного сектора (фірми, домогосподарства) до держави.
Інфляційний податок показує зниження вартості реальних грошових залишків. Він зазвичай є регресивним - бідніші люди несуть велику тяжкість інфляційного податку, ніж багатші.
2. Інфляція знижує економічний добробут індивідів. Зберігання готівки призводить до упущеної вигоди у вигляді відсотка, який може бути нарахований у банку.

3. Держава може отримувати додаткові доходи від приватного сектора через вплив інфляції на оподаткування. При прогресивній системі оподаткування номінальних доходів інфляція сприяє підвищеному вилученню коштів у домогосподарств.
Зростання цін призводить до зростання номінального доходу індивідів, і вони потрапляють в групу з більш високою податковою ставкою. В результаті при незмінному або уменьшающемся реальному доході податкові платежі зростають. Наявний доход домогосподарств зменшується через взаємодії інфляції та податкової системи.
4. Інфляція перерозподіляє не тільки банківський капітал, але і всі інші фінансові активи і доходи.
5. Інфляція робить вплив на конкурентоспроможність вітчизняних товарів.
6. В економіці з неповною зайнятістю помірна інфляція, незначно скорочуючи реальні доходи населення, змушує його більше і краще працювати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. ФУНКЦІЇ ІНФЛЯЦІЇ "
 1. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція« Імпортується »інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 2. Боби коштували $ 2 , а рис $ 4.
  Функції грошей в еко-номіці. Яким чином інфляція може примі-шать виконанню кожної з них? 8. Припустимо, що американці чекали, що в 1998 р. інфляція складе 3%, проте ціни ви-росли на 5%. Яким чином інфляція скаже-ся на положенні наступних осіб та установ-ний? а. Федеральний уряд. б. Домовласник, який отримав іпотечну позику під фіксований відсоток.
 3. 3. Ціна інфляції
  інфляцію і хотіли б від неї хата-витися. Але чи справді інфляція має серйозних-езное значення? Це звучить риторично, есліучесть очевидність того, що зростання цін - завжди пло-хо. Проте відповідь на це питання не настільки очевидний, як
 4. Глава 22. Інфляція
  інфляції. Вона ніби прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Як і раніше актуальна проблема інфляції і для
 5. Основні терміни і поняття
  інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 6. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 7. Питання для самоперевірки
  інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової маси? 7. За
 8. Запитання для самоперевірки
  інфляція? Прокоментуйте твердження, згідно з яким інфляція носить багатофакторний характер. 2. Що таке «імпортована» інфляція? Які, на ваш погляд, зовнішні причини інфляційного зростання цін? 3. Для чого потрібні індекси цін? Як підраховуються індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера? 4. У чому особливості інфляційного процесу, що протікає в Росії? 5. Поясніть відмінність між інфляцією
 9. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 10. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 11. 4 Що робити з інфляцією?
  Інфляції. По-перше, це розробка нової страте-гії протидії інфляції методами фіскали-но-грошової політики. По-друге, можна попи-таться змінити самі прийоми фіскально-денежнойполітікі так, щоб, знизивши темпи інфляції, утри-проживати їх на стабільно низькому рівні І нарешті, по-третє, можна просто навчитися жити в
 12. Терміни і поняття
  інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, структурна, нормальна, помірна, галопуюча, гіперінфляція, збалансована, незбалансована, очікувана і неочікувана Темп інфляції «Правило величини 70» Соціально-економічні наслідки циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська
 13. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  Інфляцію. Іншими словами, її значення говорить вам про зміну в часі купівельної здатності ваших заощаджень. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної процентної ставки і темпів інфляції: Реальна ставка відсотка=Номінальна ставка відсотка - Темпи інфляції. Наприклад, якщо банк встановлює номінальну ставку відсотка на рівні 7% річних, а темпи інфляції
 14. Природа світової інфляції
  інфляція несподівано стала загальною темою: відбувся різкий стрибок індексу споживчих цін (ІСЦ). Про неї активно заговорили. Перші спроби боротьби з нею принесли розчарування, гостро поставивши питання про її причини. Звідки прийшов такий злет інфляції? Чому дорожчають одні й дешевшають інші товари? Куди зникають гроші, достаток яких здавалося нескінченним? Через що девальвуються валюти
 15. 1. Результати макроэкономическойдеятельности
  функционирова-ня економіки в цілому. Згадаймо основні визна-ділення з гл. 2. Про Темпи інфляції - це виражений ввідсотках приріст сукупного рівня цін заопределенний період часу. Про Норма безробіття - це виражена ввідсотках частка працездатного населення, того, хто не роботи, але шукає її. Про темпи економічного зростання - це Вира-женное у відсотках збільшення реальногоВНП за
 16. Проблема макроекономічної стабілізації в перехідний період
  інфляції. Придушення інфляції, зміцнення грошової одиниці і досягнення стійкості валютного курсу називають макроекономічної, чи фінансової, стабілізацією. Її центральний елемент - боротьба з інфляцією. Показником успіху стабілізаційних заходів у цій галузі вважається зниження щорічного приросту індексу споживчих цін до 30% і нижче. Для проведення ефективної стабілізаційної політики
 17. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від золотих до кредитно-паперовим грошам? 7. Дайте характеристику структури грошової системи. 8. Які основні закони грошового обігу? 9. Що таке інфляція і чому в XX в. вона стала хронічною? 10. Визначте зміст основних функцій закону
 18. 11.2. Інфляція
  інфляцію. Відкрита інфляція - процес знецінення грошей, що виявляється через стійку і тривалу тенденцію до підвищення загального рівня цін, причому окремі ціни піднімаються нерівномірно і на деякі товари можуть навіть опускатися. Показник відкритої інфляції (рівень інфляції) - темп приросту загального рівня цін, вимірюваного звичайно як дефлятор ВВП (у Росії ж частіше як ІСЦ): {foto190}
 19. № 101. Основні положення економічної програми Р.Рейгана і М.Тетчер
  функції держави в хоз.жізні суспільства. 2. Відмова від гіпертрофованого впливу профспілок на соціально-економічну політику. 3. Зниження інфляції і податків. 4. Скорочення витрат державного бюджету та грошової маси. 5. Зменшення ролі бюрократичного апарату в
 20. Ілюзії з приводу інфляції
  інфляції насамперед як про причину ро-ста цін на придбані ними товари - продуктипітанія, стереосистеми, старий автомобіль квитки в кіно. Інфляція є зло вже хоча бипотому, що при меншій інфляції ми могли бикупіть більше товарів. Однак це односторонній підхід. Інфляціяобично викликає також зростання номінальних доходів, ТАБЛИЦЯ 33-3. Витрати і наслідки інфляції Реакція
© 2014-2022  epi.cc.ua