Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФОНД АМОРТИЗАЦІЇ

1) частину вартості основних засобів підприємства у вигляді відрахувань, призначені для відшкодування їх зносу; 2) відрахування на відновлення капіталу, спожитого в перебігу року в процесі виробництва валового національного продукту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФОНД АМОРТИЗАЦІЇ "
 1. Амортизація основного капіталу
  фондів знижується через появу досконаліших фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу основного капіталу називається його амортизацією. Інше значення терміна «амортизація» - це вартісна оцінка зносу основного капіталу за певний період часу. На основі цієї оцінки відбувається щорічне списання частини вартості
 2. Амортизація
  амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення або придбання нових основних
 3. Терміни і поняття
  фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в оцінці
 4. Терміни і поняття
  фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позичкових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку капіталу Пропозиція на ринку капіталу Рівновага на ринку капіталу Відсоток Процентна
 5. Норма амортизації
  амортизаційних відрахувань до вартості основного капіталу, виражене у відсотках, являє собою норму амортизації. Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою {foto61} де А '- норма амортизації, виражена у відсотках; А - сума амортизаційних відрахувань за один рік; Косн - первісна вартість основного
 6. страйковий фонд
  фонд, утворений профспілкою для підтримки та оплати страйкуючих
 7. Пайові фонди
  фонд, утворений пайовими внесками
 8. Т е м а Потреби і ресурси. Проблема вибору в економіці
  амортизація, норма амортизації, благо, товар, крива виробничих можливостей, альтернативні витрати, еконо-мічна
 9. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 10. Основний капітал (основні фонди)
  фонду, який формується за рахунок амортизаційних відрахувань, рівних величині перенесеної вартості засобів праці протягом одного року. Фонд амортизації, або фонд відшкодування основного капіталу створюється за рахунок повертаються до підприємця грошей від реалізації товарів і послуг, створених за допомогою даних засобів
 11. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (ДЕРЖАВНИЙ)
  фонд , що формується з відрахувань підприємств, підприємців, організацій і формуючий на цій основі кошти, з яких виплачуються пенсії
 12. амортизується майно
  амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 руб. (З 1 січня 2008 року - більше 20 000 руб.). Не підлягають амортизації земля і інші об'єкти природокористування (вода, надра), а також матеріально-виробничі запаси, товари, об'єкти незавершеного капітального будівництва, цінні
 13. АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД
  фонд у вигляді грошових коштів, утворений з амортизаційних відрахувань. Призначений для відтворення, відтворення зношених основних
 14. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
  фонд, який, як правило, випускає акції одноразово і в значній кількості. Новий покупець змушений купувати їх за ринковою ціною у колишніх
© 2014-2022  epi.cc.ua