Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЕКСПОРТНА ДЕТАКСАЦІЯ

зниження або навіть повна відміна непрямого оподаткування, що експортується.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕКСПОРТНА ДЕТАКСАЦІЯ "
 1. Експортні субсидії
  Експортні субсидії - субсидії виробництвам, продукція яких спрямовується на експорт. Експортні субсидія штучно підвищують конкурентоспроможність виробників на світовому ринку без будь-якого підвищення ефективності виробництва і являють собою чисту розтрату ресурсів в масштабах всього світу. Внаслідок використання експортних субсидій перемагає не той виробник, у якого
 2. Основні терміни і поняття
  Світова торгівля, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, експортна, імпортна квота , експортний потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри, мито, демпінг, нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 3. Зовнішньоторговельні банки
  Особливе місце займають зовнішньоторговельні, або експортно-імпортні банки, які покликані здійснювати кредитування експорту, страхування експортних кредитів. Основне їх завдання полягає в заохоченні експорту з метою стимулювання економічного зростання. Вони гарантують і враховують векселі за експортними кредитами, наданими приватними банками, беруть участь разом з ними в середньостроковому і
 4. Експортне мито
  Експортне мито - це податок вивезення (експорт) товарів з
 5. Ціни експортні
  Ціни експортні - ціни, за якими національні виробники або зовнішньоторговельні організації продають вітчизняні товари (послуги) на світовому
 6. УМОВИ ТОРГІВЛІ
  показник зміни пропорцій зовнішньоторговельного обміну, співвідношення індексів експортних та імпортних цін країни. Більш швидке зростання експортних цін порівняно з імпортними цінами характеризує поліпшення умов торгівлі, і
 7. Основні поняття
  - Міжнародна торгова політика - Зовнішньоторговельне регулювання - Тарифні методи регулювання, або тарифні обмеження - Адміністративні методи регулювання, або нетарифні обмеження - Імпортне мито - Митний тариф - Ставка тарифу - Мінімальна і максимальна ставки тарифу - Режим найбільшого сприяння - Антидемпінгове мито - Компенсаційна
 8. Демпінгова маржа
  Демпінгова маржа - виражене у відсотках відношення нормальної вартості товару за вирахуванням експортного ціни такого товару до його експортної
 9. Стаття 16. Експортний контроль
  З метою захисту національних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності щодо озброєнь, військової техніки та товарів подвійного призначення, а також дотримання міжнародних зобов'язань Російської Федерації щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та інших найбільш небезпечних видів зброї та технологій їх створення в Російській Федерації діє система
 10. вивізного (експортного) мита
  вивізного (експортного) мита - різновид митних зборів, які стягуються із товарів і транспортних засобів при їх вивезенні з митної території РФ відповідно до заявленого митного
 11. Експортна квота
  Експортна квота - кількісний показник, що характеризує значимість експорту для народного господарства, окремих галузей і виробництв з тим чи інших видів продукції. Розраховується як відношення обсягу експорту в натуральному або вартісному вираженні за даний період до обсягу внутрішнього виробництва відповідної продукції за цей період (у
 12. ЕКСПОРТНИЙ КРЕДИТ
  кредит, що надається покупцям або їх банку з метою фінансування продажів, як засіб заохочення експорту. Фірмовий експортний кредит надається від особи експортера, але не фінансується банком. Банківський експортний кредит надається іноземним покупцям безпосередньо банками. Відомі й комбіновані варіанти, коли державний кредит поєднується з кредитами приватних
 13. Реальні експортні та імпортні ціни
  Реальні експортні та імпортні ціни - фактичні продажні або покупні ціни, отримані в результаті виконання контракту. Вони можуть відрізнятися від ціни контракту на розмір узгоджених сторонами надбавок і знижок, відображають конкретні умови виконання
 14. РОЗРАХУНОК ЦІНИ ПО ЕКСПОРТУ
  внутрішній документ, що складається на зовнішньоторговельному підприємстві для обгрунтування ефективності запланованій експортної операції. У ньому вказуються основні показники якості даного товару в порівнянні з відомими пропозиціями конкурентів і визначається досяжний рівень експортної ціни в інвалюті з певним базисом поставки, виходячи з реальних цін зовнішнього ринку в зіставленні з внутрішньою
 15. Ціни світового ринку
  Ціни світового ринку - ціни, за якими здійснюються великі експортно-імпортні операції, що носять регулярний характер і передбачають платежі у вільно конвертованій валюті. Такими цінами часто виступають експортні ціни великих компаній - виробників і експортерів відповідних видів продукції, а також ціни на ринках окремих країн - основних виробників
 16. зовнішньоторговельний БАНКИ
  різновид спеціалізованих комерційних банків, що здійснюють переважно операції з кредитування експорту та імпорту, проведення взаємних зовнішньоторговельних розрахунків. Такі банки також гарантують і враховують векселі за експертними кредитами, наданими комерційними банками. В США та Японії зовнішньоторговельні банки називаються експортно-імпортними, а у Франції існує Банк зовнішньої
 17. 79. Види валютного контролю
  Залежно від часу проведення валютний контроль ділиться на попередній, поточний і наступний. Попередній контроль з боку банку за експортно-імпортними операціями здійснюється на етапі складання паспорта угоди (експортного та імпортного) на підставі поданого в банк контракту. Поточний контроль проводиться банком за експортно-імпортними операціями в період
 18. Регулювання імпортних і експортних цін
  Важливе значення в механізмі ціноутворення має державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Зокрема, держава шляхом зміни ставлення національної валюти до іноземних домагається відносного подорожчання або здешевлення вітчизняної і закордонної продукції, а отже, стиснення або розширення експортних і виробничих можливостей для вітчизняних
 19. 78. Державне валютне регулювання і валютний контроль
  Державне валютне регулювання в галузі зовнішньої торгівлі передбачає сукупність заходів і нормативних актів, що встановлюються в законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на регулювання потоків капіталів в країну і з країни. Валютний контроль-це сукупність заходів, здійснюваних органами валютного контролю і спрямованих на забезпечення операцій з
 20. 92 . Регулювання торгового балансу
  Важливим об'єктом регулювання є торговельний баланс. У сучасних умовах державне регулювання охоплює сферу не тільки обігу, але і виробництва експортних товарів. Стимулювання експорту на стадії реалізації товарів здійснюється шляхом впливу на ціни (надання експортерам податкових, кредитних пільг, зміна валютного курсу і т. д.). Для створення довгострокової
© 2014-2022  epi.cc.ua